Den Svenska Kalenderdatabasen

Följande historiska kalendrar har använts för att verifiera att den svenska kalenderdatabasen innehåller rätt uppgifter bakåt i tiden.
# Årtal Titel Undertitel Tryckeri Horizont
1
1585
Almanacka och Praktika för året 1585
Petrus OlaiAlmqvist & Wiksells Boktryckeri AB
2
1775Histoisk AlmanachHENR. FOUGT.Stockholm
3
1788AlmanacfaJohan Georg LangeStockholm
4
1792Hof-CalenderJoh. G. Lange.Stockholm
5
1802AlmanachJohan Pehr LindhStockholm
6
1832AlmanachStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
7
1833AlmanachStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
8
1845AlmanachStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
9
1846AlmanachStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
10
1847AlmanachStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
11
1848AlmanachStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
12
1850AlmanachStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
13
1861AlmanachStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
14
1865AlmanachStockholm, B. A. Norftedt & SönerGöteborg
15
1866AlmanachB. A. Norftedt & SönerLund
16
1873Almanach för 1873B. A. Norftedt & SönerStockholm
17
1875AlmanachÖstgöta CorrespondentenStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
18
1879AlmanackC. M. Sjöbergs bokhandelStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
19
1880AlmanackStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
20
1881AlmanackC. M. Sjöbergs bokhandelStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
21
1882AlmanackJohan Svensson BokhandelStockholm, B. A. Norftedt & SönerLund
22
1883Almanack
M. Barkéns bok-, musik- och pappershandel
Stockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
23
1884AlmanackC. M. Sjöbergs bokhandelStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
24
1885AlmanackStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
25
1885AlmanackStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
26
1886AlmanackStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
27
1887AlmanackStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
28
1888AlmanackStockholm, B. A. Norftedt & SönerLund
29
1889AlmanackStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
30
1890AlmanackStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
31
1891AlmanackStockholm, B. A. Norftedt & SönerGöteborg
32
1893AlmanackC.M.Sjöbergs BokhandelStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
33
1895AlmanackC.M.Sjöbergs BokhandelStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
34
1896AlmanackStockholm, B. A. Norftedt & SönerStockholm
35
1897AlmanackAlmanachStockholm, B. A. Norftedt & SönerGöteborg
36
1898AlmanackStockholm, B. A. Norftedt & SönerGöteborg
37
1899AlmanackTidingen HallandStockholm, B. A. Norftedt & SönerGöteborg
38
1900Almanack?Stockholm, B. A. Norftedt & SönerLund
39
1902AlmanackStockholm P. A. Norstedt & SönerLund
40
1903AlmanackStockholm P. A. Norstedt & SönerStockholm
41
1904AlmanackStockholm P. A. Norstedt & SönerStockholm
42
1905Almanack 1905Stockholm P. A. Norstedt & SönerGöteborg
43
1906AlmanackStockholm P. A. Norstedt & SönerLund
44
1907Almanack 1907Almqvist & Wiksells boktryckeri-a.-bStockholm
45
1910AlmanackAlmqvist & Wiksells boktryckeri-a.-bGöteborg
46
1911AlmanackAlmqvist & Wiksells boktryckeri-a.-bLund
47
1912Almanacka 1912Almqvist & Wiksells boktryckeri-a.-bLuleå
48
1912Almanacka 1912Almqvist & Wiksells boktryckeri-a.-bStockholm
49
1913Almanacka 1913Almqvist & Wiksells boktryckeri-a.-bStockholm
50
1914AlmanackBjörsells Pappershandel BoråsAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
51
1915AlmanackaAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Stockholm
52
1915AlmanackJ. F. Björsells PappershandelAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
53
1916AlmanackJohn WoldsAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
54
1917AlmanackH. Borgströms BokhandelAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
55
1918AlmanackBjörsells pappershandelAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
56
1919AlmanackBjörsells almanackAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
57
1920AlmanackBjörsells pappershandel BoråsAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
58
1921AlmanackBjörsells pappershandel BoråsAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
59
1922AlmanackJohn WoldsAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
60
1923AlmanackA.-B. J. F. Björsell BoråsAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
61
1924Almanack 1924A.-B. J. F. Björsell BoråsAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
62
1925AlmanackA.-B. J. F. Björsell BoråsAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
63
1926AlmanackKFAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
64
1927AlmanackAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
65
1928AlmanackAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Stockholm
66
1928AlmanackKFAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
67
1929AlmanackKFAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
68
1930AlmanackKooperativa almanackAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
69
1931AlmanackAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Lund
70
1931Den Svenska Almanackan 1931Almqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Stockholm
71
1932AlmanackKooperativa almanackAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
72
1933AlmanackKooperativa almanackAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
73
1934AlmanackKooperativa almanackAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
74
1935AlmanackKooperativa almanackAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
75
1936AlmanackKooperativas Almanack 30 årAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
76
1937AlmanackAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Stockholm
77
1937AlmanackKooperativas AlmanackAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
78
1938AlmanackKooperativas AlmanackAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
79
1939AlmanackKooperativas Almanack (KF 40år)Almqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
80
1940AlmanackKooperativas AlmanackAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
81
1941AlmanackKooperativaAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
82
1942AlmanackKooperativaAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
83
1943AlmanackKooperativaAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
84
1944AlmanackAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
85
1945AlmanackAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
86
1946AlmanackAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
87
1947Almanackkonsum-kooperativaAlmqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B.Göteborg
88
1948Almanackkonsum-kooperativaAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABGöteborg
89
1948AlmanackAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABLuleå
90
1949Almanackkonsum-kooperativaAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABGöteborg
91
1950Almanackkonsum-kooperativaAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABGöteborg
92
1951Almanackkonsum-kooperativaAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABStockholm
93
1952Almanackkonsum-kooperativaAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABGöteborg
94
1952ICA almanackanJ. H. Johnson & Co. ABAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABLund
95
1953Almanackkonsum-kooperativaAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABGöteborg
96
1954AlmanackAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABStockholm
97
1954ICA almanackanBröderna OlssonAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABLund
98
1955AlmanackAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABStockholm
99
1955Almanack 1955konsum-kooperativaAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABGöteborg
100
1956AlmanackAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABGöteborg
101
1957Almanack 1957Almqvist & Wiksells Boktryckeri ABLund
102
1958AlmanackDe blinda i vårt landAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABGöteborg
103
1959Almanackkonsum-kooperativaAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABGöteborg
104
1959Almanacka 1959Almqvist & Wiksells Boktryckeri ABLund
105
1960AlmanackAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABLund
106
1961Den Svenska Almanackan 1961Almqvist & Wiksells Boktryckeri ABStockholm
107
1962AlmanackAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABLund
108
1963AlmanackAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABGöteborg
109
1964AlmanackAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABStockholm
110
1965AlmanackAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABGöteborg
111
1966AlmanackAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABStockholm
112
1967AlmanackaAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABGöteborg
113
1968AlmanackaAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABGöteborg
114
1968Den Svenska Almanackan 1968Almqvist & Wiksells Boktryckeri ABStockholm
115
1969AlmanackaAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABGöteborg
116
1970AlmanackaKFAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABLund
117
1971AlmanackaKFAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABStockholm
118
1972AlmanackaAlmqvist & Wiksells Boktryckeri ABLund
119
1973Vanliga almanackanAlmanacksförlagetLund
120
1974Vanliga almanackanKFAlmanacksförlagetStockholm
121
1975Vanliga almanackanAlmanacksförlaget ABGöteborg
122
1976Vanliga almanackanAlmanacksförlaget ABGöteborg
123
1977Vanliga almanackanSparbanken i HelsingborgAlmanacksförlaget ABLund
124
1978Vanliga almanackanAlmanacksförlaget ABLund
125
1979Vanliga almanackanAlmanacksförlaget ABGöteborg
126
1980Vanliga almanackanEsselte Almanacksförlag ABLund
127
1980Den Svenska Almanackan 1980Almqvist & Wiksells Boktryckeri ABStockholm
128
1981Vanliga almanackanEsselte AlmanacksförlagLuleå
129
1982Den Svenska Almanackan 1982Esselte AlmanacksförlagStockholm
130
1983ICA kalender 1983AB Bröderna ÅbergEsselte AlmanacksförlagLund
131
1984Vanliga almanackanEsselte AlmanacksförlagLund
132
1985Vanliga almanackanEsselte AlmanacksförlagStockholm
133
1986ICA kalender 1986AB Bröderna ÅbergEsselte AlmanacksförlagLund
134
1987ICA kalender 1987AB Bröderna ÅbergEsselte AlmanacksförlagLund
135
1988Vanliga almanackanEsselte AlmanacksförlagLund
136
1989ICA kalender 1989AB Bröderna ÅbergEsselte AlmanacksförlagLund
137
1990Vanliga almanackanEsselte AlmanacksförlagLund
138
1991Vanliga almanackanEsselte AlmanacksförlagLund
139
1992Vanliga almanackanEsselte AlmanacksförlagLund
140
1993Vanliga almanackanEsselte AlmanacksförlagStockholm
141
1994Årets dagar 1994
Bokförlaget Braböcker och Förlags AB Wiken
142
1995Vanliga almanackanAlmanacksförlaget
Lund, Göteborg, Stockholm, Östersund, Luleå, Kiruna
143
1996Vanliga almanackanAlmanacksförlaget
Lund, Göteborg, Stockholm, Östersund, Luleå, Kiruna
144
1997Vanliga almanackanAlmanacksförlaget
Lund, Göteborg, Stockholm, Östersund, Luleå, Kiruna
145
1998Vanliga almanackanAlmanacksförlaget
Lund, Göteborg, Stockholm, Östersund, Luleå, Kiruna
146
1999Vanliga almanackanAlmanacksförlaget
Lund, Göteborg, Stockholm, Östersund, Luleå, Kiruna
147
2002Vanliga almanackanAlmanacksförlaget
Lund, Göteborg, Stockholm, Östersund, Luleå, Kiruna
148
2003Vanliga almanackanAlmanacksförlaget
Lund, Göteborg, Stockholm, Östersund, Luleå, Kiruna
149
2004Vanliga almanackanAlmanacksförlaget
Lund, Göteborg, Stockholm, Östersund, Luleå, Kiruna
150
2005Vanliga almanackanAlmanacksförlaget
Lund, Göteborg, Stockholm, Östersund, Luleå, Kiruna
151
2006Vanliga almanackanAlmanacksförlaget
Lund, Göteborg, Stockholm, Östersund, Luleå, Kiruna
152
2009Vanliga almanackanAlmanacksförlaget
Lund, Göteborg, Stockholm, Östersund, Luleå, Kiruna
153
2013Vanliga almanackanAlmanacksförlaget
Lund, Göteborg, Stockholm, Östersund, Luleå, Kiruna
154
2018Vanliga almanackanAlmanacksförlaget
Lund, Göteborg, Stockholm, Östersund, Luleå, Kiruna
155
2019Vanliga almanackanAlmanacksförlaget
Lund, Göteborg, Stockholm, Östersund, Luleå, Kiruna